Obec Lazníky

Řešení životních situací 

 

Změny ve vydání cestovních pasů a OP

LETÁK – Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018.pdf

LETÁK – Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018.pdf

-----------------------------

Úřad práce

letak_pro_klienty 2 2017.pdf

letak_pro_organizatory 2 2017.pdf

-------------------------------

 

Sociálně-právní ochrana dětí v naší obci

Socialne.docx

Zavadeni standardu kvality socialne.docx

-------------------------------

Hasiči informují

-------------------------------

Policie informuje

letaky-policie-tisk.pdf

--------------------------------

Řešení životních situací

Potřebuji vyřídit

Informace

Kontaktní místo 
k vyřízení

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek činí 420,-Kč  - platí fyzická osoba,
  1. která má v obci trvalý pobyt,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně podobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci.Splatnost poplatku do 30. června kalendářního roku dle OZV č. 1/2013 - Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Obecní úřad Lazníky, Lazníky 116

tel: 581 277 962

Místní poplatek ze psa Platí držitel psa: poplatek 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa.
Splatnost do 30. června kalendářního roku dle OZV č. 3/2010 - Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Obecní úřad Lazníky, Lazníky 116

tel: 581 277 962

Vidimace a legalizace - Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/152/158/4251.html#obsah

Obecní úřad Lazníky, Lazníky 116

tel: 581 277 962

Výpisy z CzechPointu

CZECH POINT 

 

Obecní úřad Lazníky, Lazníky 116

tel: 581 277 962

Občanský průkaz
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/osobni-doklady/obcansky-prukaz/ Magistrát města Přerova,odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T. G. Masaryka č. 16, 1. patro
Cestovní doklady
 http://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/osobni-doklady/cestovni-pas/  Magistrát města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T. G. Masaryka č. 16, 1. patro
Řidičský průkaz  http://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/osobni-doklady/ridicsky-prukaz/ Magistrátu města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T. G. Masaryka č. 16, 1. patro,
Registrace a odhlášení vozidla http://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/registrace-a-odhlaseni-vozidla/   Magistrátu města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T. G. Masaryka č. 16, 1. patro,
Rodný a oddací list, změna jména a příjmení  http://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/rodny-a-oddaci-list-zmena-jmena-a-prijmeni/  Magistrát města Přerova, Horní náměstí 10, Přerov - matrika
Stavební povolení, ohlášení stavby  http://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/stavebni-povoleni-ohlaseni-stavby/ Magistrát města Přerova,
odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad,
Bratrská 34, 1. patro 
Lovecký a rybářský lístek  http://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/lovecky-a-rybarsky-listek/ Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34

 

 

3. 7. Radomír

Zítra: Prokop

Aktuality

Zavolejte / napište nám

+420 581 228 022
Obec Lazníky
Lazníky 116
Veselíčko u Lipníka n. B.
751 25

obec@lazniky.cz

-------------------

+420 604 813 953

Spolek pro kulturu obce Lazníky

Lazníky 116

751 25

kultura.lazniky@seznam.cz

MOBILNÍ ROZHLAS Lazníky - Svrčov

MR_Reg_150x150.jpg

 ..........................................

 

Projekt péče o stromy

Lazníky

IMG_20190903_155014.jpg

 

Návštěvnost stránek

164664