Obec Lazníky

Vyhlášky a zákony

Místní a obecné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV o nočním klidu 1- 2019 29.6.2019
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu č.1/2017 27.6.2017
Narizeni obce Lazniky c 1 - 2016- Tržní řád 23.8.2016
Obecně závaz. vyhláška o odpadech č.2/2015 1.1.2016
Obecně závazná vyhláška o odpadech č.1/2015 1.1.2015
Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2014
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lazníky.doc 17.7.2012
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.doc 17.7.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.doc  2.6.2012
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 - veřejné prostranství 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 - vstupné 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 - psi 1.1.2011
Řád pohřebiště

1.8.2002

Obecně závazná vyhláška č. 3/2002 - Požární řád obce Lazníky

1.6.2002

Obecně závazná vyhláška obce Lazníky č. 1/2002, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováni komunálnich odpadů vznikajících na území obce Lazniky, včetně systému nakládánií se stavebnim odpadem vznikajicim na území obce Lazniky.  1.3.2002
Obecně závazná vyhláška o pozemních komunikacích 1.11.1999

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Nejdůležitější předpisy

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

Aktuality

Zavolejte / napište nám

+420 581 228 022
Obec Lazníky
Lazníky 116
Veselíčko u Lipníka n. B.
751 25

obec@lazniky.cz

-------------------

+420 604 813 953

Spolek pro kulturu obce Lazníky

Lazníky 116

751 25

kultura.lazniky@seznam.cz

MOBILNÍ ROZHLAS Lazníky - Svrčov

MR_Reg_150x150.jpg

 ..........................................

 

Projekt péče o stromy

Lazníky

IMG_20190903_155014.jpg

 

Návštěvnost stránek

151702