Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Možnost bezplatného vzdělávání

Možnost bezplatného vzděláváníDatum konání:
28.2.2014
Datum ukončení:
5.3.2014

 Máte zájem o bezplatné vzdělávání, přihlaste se na Obecním úřadě Lazníky

do 4. března 2014

 

 

Projektový záměr k projektové žádosti – název projektu:  

Nesedíme doma - vzdělávacím programem OREDUKO zvyšujeme svoje šance  

 

Aktivity projektu:

Proškolení místního obyvatelstva ve vybraných lokalitách Olomouckého kraje (pouze obce do 2 tis. obyvatel) v základních dovednostech

nezbytných v běžném životě a zároveň zvyšujících jejich uplatnitelnost na trhu práce. Vzdělávací aktivity budou zaměřeny

na následující oblasti realizací námi již vyvinutého vzdělávacího programu OREDUKO, který je zaměřen na: právní vzdělávání;

finanční gramotnost; základní počítačové dovednosti a rozvoj dalších digitálních kompetencí, jejichž použití je nutné k usnadnění

řešení běžných životních situací za pomocí digitálních technologií, základy podnikání; spotřebitelská gramotnost.

Kdo může být účastníkem vzdělávání v projektu?  

V souladu se zaměřením oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání je cílová skupina v této výzvě omezena na jednotlivce

- ekonomicky aktivní obyvatelstvo (zaměstnaní a nezaměstnaní).

Do cílové skupiny nepatří ekonomicky neaktivní obyvatelstvo (tzn. studenti ne, senioři ne). Účastnit se mohou:  

          1) zaměstnaní

jednotlivci, kteří již vstoupili na trh práce (mají placené zaměstnání, nebo sebezaměstnání -včetně osob dočasně v práci nepřítomných,

ale s formální vazbou k zaměstnání, např. ženy na mateřské apod.).  

          2) nezaměstnaní

jednotlivci, kteří nemají placená zaměstnání ani sebezaměstnání, přitom práci aktivně hledají a jsou ochotni během určité doby nastoupit.

Jde o osoby schopné a ochotné pracovat.

 

Jaké jsou cíle projektu:

Realizovat v min. 8 – 10 obcích Olomouckého kraje vzdělávací program OREDUKO, který se skládá z 5 jednodenních vzdělávacích modulů:

1. Chci lépe rozumět právu                        právní gramotnost

2. Chci lépe rozumět financím                   finanční gramotnost

3. Chci lépe rozumět nakupování            spotřebitelská gramotnost

4. Chci lépe rozumět digitálnímu světu počítačová gramotnost a „digi“ zařízení v domácnosti

5. Chci lépe rozumět podnikání                podnikatelská gramotnost  

Jeden modul výuky = 1 den á 4 vyučovací hodiny, 1 x za týden tzn. celkem 5 dní. Termíny akcí po dohodě s Obecním úřadem od 09/2014 do 06/2015.

Vzdělávací program bude realizován přímo na obcích pro 10 – 12 občanů v odpoledních hodinách (obvykle od 17 do max. 21 h).

Místem realizace budou prostory, které případně dá obec k dispozici (zasedačka, klubovna, kulturní místnost, knihovna nebo zasedačka v místním pohostinství).

Veškerou výukovou techniku notebooky, projektor, tabuli apod. si doveze náš lektor vlastní, vč. písemných materiálů.

Odměnou pro účastníky bude kromě získaných znalostí, výukového manuálu cca 150 stran také osvědčení o absolvování a audiovizuální učební pomůcka

- věcný dárek (v hodnotě 500 Kč), který obdrží každý účastník, který absolvuje alespoň 4 přednášky z 5ti.

Program OREDUKO je prakticky zaměřený na každodenní situace, které mohou nastat v 5 oblastech každodenního života

 (právo – rodina, stavba, sousedské vztahy), finance, rodina, zvládnutí „chytrých“ technologií a PC, atd.      

Prosím pozor - ŽÁDNÁ TEORIE!!! Jen příklady a ukázky ze života, zejména ty, které se staly a nebo mohou nastat!  

 

Harmonogram realizace v případě úspěchu a rozhodnutí MŠMT ČR o financování projektu:  

do 5. 3. 2014 – intenzívní komunikace s obcemi – získání pro účast v projektu

1. 7. 2014 – zahájení projektu a propagační – náborová kampaň na obcích do 1. 9. 2014

1. 9. 2014 – zahájení kurzů na obcích

30. 6. 2015 – ukončení kurzů na obcích.

 

  • V případě zájmu o účast na projektu vzdělávání se přihlaste na Obecním úřadě v Lazníkách do 4. března 2014