Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Nabídka vzdělávání

Nabídka vzděláváníDatum konání:
20.3.2014
Datum ukončení:
31.3.2014

 

 

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení
a mateřská škola logopedická

Schola Viva, o.p.s.

IČO: 25827707

Erbenova 16, 787 01 Šumperk, tel.: 583 214 153, tel./fax: 583 217 488,

e-mail: viva@schola-viva.cz, http://www.schola-viva.cz

 

Organizace je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 46.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM ŠUMPERK, telef. 583 22 23 24, http://www.spc-sumperk.cz, e-mail: spc@schola-viva.cz

 

16. 5. 2014 zahajujeme nový běh kurzu

Asistent pedagoga.

tento běh jsme přizpůsobili Vašim požadavkům na páteční a sobotní výuku  pro pracovně vytížené a pro bydlící mimo oblast Šumperska

  • kurz je akreditovaný MŠMT, absolvent obdrží osvědčení s celostátní platností
  • po úspěšném ukončení vzdělávacího programu absolvent vykonává funkci asistenta pedagoga ve školském zařízení (mateřské, základní a střední školy, domovy mládeže, dětské domovy, výchovné ústavy, atd.)
  • rozsah kurzu je 132 hodin, obsahuje část teoretickou a část praktickou (praktickou část můžete vykonávat v místě bydliště

Absolvent:

  • si osvojí a prohloubí základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku různých typů postižení, získané vědomosti bude umět uplatnit při práci s dítětem
  • dostane základní informace o zásadách první pomoci v případech, se kterými se může ve školské praxi setkat
  • získá přehled o základních a alternativních vyučovacích metodách, bude umět motivovat žáka k práci, individuálně pracovat s žákem dle pokynů učitele, připravovat pomůcky, volit vhodné možnosti zapojení žáka do vyučování i do volnočasových aktivit
  • zvládne základní komunikační dovednosti, seznámí se se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC, se zásadami komunikace s rodiči, získá informace o strategii zvládání krizových situací
  • Podmínka přijetí do kurzu: doklad o ukončení povinné školní docházky.
  • Cena kurzu: 5 580,-Kč (patříme mezi nejlevnější s vysokou úrovní studia).

Výuka probíhá v nových a moderních prostorách SPC Šumperk. Nároční zájemci o nocleh si sami zajistí ubytování v hotelu nebo penzionu, méně náročným nabízíme ubytování u nás v SPC v terapeutické místnosti. K dispozici bude lehátko, sociální zařízení, podmínkou je vlastním spacák - poplatek 50,-Kč na os/noc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme osobně nebo na tel. čísle 583 222 324,

kontaktní osoba: Dagmar Ucekajová

Přihlásit se můžete:

-  osobně nebo písemně na adrese: SPC, Erbenova 16, 787 01 Šumperk

-  e-mailem: spc@schola-viva.cz

-  telefonicky: 583 222 324