Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Sbírka právních předpisů územních samosprávních celků a správních úřadů

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Lazníky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Příloha OZV 1/2024

 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Lazníky o místním poplatku ze psů.pdf

Příloha - OZV 2/2024

 

 

 

Místní a obecné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

   
OZV 1-2021 o místním poplatku Lazníky.pdf 1.1.2022
OZV 2-2021 systém odpad. hospodářství Lazníky.pdf 1.1.2022
Řád veřejného pohřebiště 2020 Lazníky 23.9.2020
OZV 6-2019, zrušující prostranství 1.1.2020
OZV 5-2019, zrušující vstupné 1.1.2020
OZV 2-2019, o místním poplatku psi  1.1.2020
OZV 1-2019, o nočním klidu 29.6.2019
Nařízení obce Lazníky č.1/2016 - Tržní řád 23.8.2016
OZV 3-2012, pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 17.7.2012
OZV 2-2012, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 17.7.2012

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací