Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Místní a obecné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

ŘÁD veř. POHŘEBIŠTĚ 2020 Lazníky     23.9.2020
OZV 6-2019, zrušující prostranství 1.1.2020
OZV 5-2019, zrušující vstupné 1.1.2020
OZV 4-2019, systém shromažďování odpady 1.1.2020
OZV 3-2019, o místním poplatku odpad 1.1.2020
OZV 2-2019, o místním poplatku psi  1.1.2020
OZV 1-2019, o nočním klidu 29.6.2019
Nařízení obce Lazníky č.1/2016 - Tržní řád 23.8.2016
OZV 3-2012, pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 17.7.2012
OZV 2-2012, o ochr. nočního klidu a regulaci hlučných činn. 17.7.2012

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Nejdůležitější předpisy

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací