Obec Lazníky Obec Lazníky

Vítáme Vás na stránkách Obce Lazníky.

 Obec Lazníky leží 10 km severně od města Přerov, v nadmořské výšce 296 metrů. Krajina má na severozápadě vlnitý ráz s malebným rozhledem na Oderské vrchy, když se otočíme na opačnou stranu můžeme obdivovat pásmo Hostýnských vrchů s dominantou baziliky Nanebevzetí Panny Marie. V jihovýchodní části obce úrodná rovina otevírá vstup do Moravské brány pohledem na hrad Helfštýn. Vesnicí protéká potok Říka, který pramení v lese u Ranošova, u Penčic se vlévá do potoka Olešnice. Obec Lazníky a místní část Svrčov má 555 obyvatel, katastrální území o rozloze 303 ha.


 

 

Historie obce 

Obec Lazníky patří k těm obcím, jejichž jméno znělo původně trochu odlišně – Lesinky, a to Velké (dnešní Lazníky) a Malé (dnešní Lazníčky). Jeho název je odvozen od okolí lesnaté krajiny, lazů. Lesinky se později dělily na Horní a Dolní. Osídlení oblasti dokazují archeologické nálezy z mladší doby kamenné nalezené mezi obcemi Lazníky a Veselíčko. Jde o nástroje z pazourku, rohovce, jaspisu a obsidiánu.více

Správní členění

Zrušením roboty a poddanství v roce 1848 vrchnost již neměla tak silný vliv, na organizování veřejné správy se podíleli jmenovaní zástupci obce. Od roku 1850 patřili Lazníky pod nově vzniklý školní a soudní okres Lipník nad Bečvou a politický okres Hranice, název se změnil až po II.světové válce na okres Hranice. V únoru 1951 bylo na žádost občanů z Lazník provedeno přeřazení obce Lazníky z okresu Hranice do okresu Přerov. Od 1.ledna 1976 byla provedena integrace obcí Lazníky, Lazníčky a Výkleky, střediskovou obcí byla až do roku 1992 obec Lazníky, kdy se obec Lazničky a Výkleky osamostatnily.

Život v obci

V obci pracuje Sbor dobrovolných hasičů a Tělovýchovná jednota Sokol. Pravidelné akce organizuje komise školská a kulturní s nadšenci a příznivci z řad občanů a pohostinství sokolovna.

Pravidelné akce: Šibřinky, dětský karneval, plesy a taneční zábavy, masopustní vodění medvěda, Noc s Adresenem, posezení se seniory, pálení čarodějnic, pochop za zdravím, kácení máje, pivní festival, Hallowen, velikonoční a vánoční jarmarky a výstavy, Mikulášské nadílky, besídky aj. (viz Kalendář kulturních a společenských akcí).

Vybavenost obce

Základní škola a Mateřská škola Lazníky, dvojtřídní ZŠ 1. až 5. ročník, jednotřídní MŠ. Obecní dům – sídlo obecního úřadu a knihovny. Sokolovna – sportovně společenské zařízení se sálem, s pohostinstvím, s venkovním posezením, parketem a travnatým hřištěm. Fotbalové hřiště se zázemím (šatny, kiosek). Hasičský dům se zbrojnicí. Kaple sv.Floriána, hřbitov. Pohostinství Sokolovna a pohostinství Samara.

Památky místního významu

Mariánský sloup

 • Barokní mariánský sloup Panny Marie Svatokopecké z roku 1738, při silnici směr Výkleky
 • Kaple sv. Floriána z roku 1825
 • Kamenný kříž při cestě do Penčic z roku 1850
 • Kamenný kříž před kaplí sv. Floriána z roku 1890
 • Dvěřený kříž u silnice směrem na Buk z roku 1904
 • Pomník T.G.Masaryka (busta) před kaplí sv. Floriána z roku 1922
 • Sokolovna z roku 1926
 • Lidový dům Orel (sídlo obecního úřadu) z roku 1928
 • Dřevěná zvonička v místní části Svrčov, 1772
 • Kamenný kříž u mostku přes Říku ve Svrčově, 1855
 • Kamenný pomník - socha p. Marie Svatohostýnské, 1738

 

Významní rodáci

Msgre Ignác Janák, narozený 1862, vysvěcený 1885, zemřel 1932 v Olomouci. Ředitel III.řádu sv. Františka v Olomouci, děkan, sídelní kanovník a prelát, spisovatel a sociální pracovník. Příjmy věnoval na budování katolických domů, opravy kostelů (kaple sv. Floriána a Lidový dům Orel v Lazníkách).

Prof.PhDr. Miroslav Komárek, Dr.Sc., narozený 20. dubna 1924 v Lazníkách, zemřel 15. srpna 2013 v Olomouci. Studia ukončil v roce 1949 na UP v Olomouci. Jeho profesní kariéra je spjata s Univerzitou Palackého, na níž se zabýval jazykovědnou bohemistikou, fonologií, morfologií, slavistikou a obecnou lingvistikou. Je autorem 160 studií a odborných statí. V letech 1987 – 1988 přednášel na univerzitách v Rakousku, ve Švédsku a v Dánsku.

19.4. Rostislav

Zítra: Marcela
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
OP+LZZ+VPP.jpg
Zavolejte / napište nám
+420 581 228 022
Obec Lazníky
Lazníky 116
Veselíčko u Lipníka n. B.
751 25
obec@lazniky.cz

Návštěvnost stránek

033093