Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie

Historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1355. Ve Vlastivědě moravské se dočteme, že kníže Břetislav I. dal Lesinky přerovskému purkrabímu Smilovi a ten je daroval v roce 1065 kostelu sv. Petra v Olomouci a biskupovi Janu I. Jisté je, že roku 1355 držel Dolní Lesinky vladyka Řivín z Lipňan. V roce 1367 získal obec Půta z Holštejna, dále Matěj ze Zelenic, Havel z Vrbětic a těch vladyků bylo tolik, že je nelze všechny vyjmenovat, jak se rychle střídali. Roku 1563 koupil Horní Lesinky Václav Rejsek z Roudné s nechal vybudovat novou tvrz. Od roku 1596 patřili Horní Lesinky (Lazníky) Dětrichovi Podstatskému z Prusinovic který již byl majitelem panství Veselíčko. Jak a kdy Dolní Lesinky připadli k panství Veselskému není známo. V 17.století již příslušely celé Lazníky k panství Veselíčko. V roce 1829 rozprodala vrchnost starý panský dvůr „tvrz“ mezi domkaře a postavila nový dvůr, který stojí dodnes. V roce 1902 se stal majitelem panství hrabě Alois Podstatský – Lichtenstein, v roce 1945 došlo na základě tzv. Benešových dekretů ke konfiskaci majetku rodu Podstatských – Lichtensteinů a tím i panského dvora v Lazníkách.

Znak a prapor

Popis znaku:

V modrém štítě postava až po stehna ve stříbrné plátové zbroji a se stříbrnou kolčí přilbou, mající na prsou modrou růži se zlatým semeníkem a provázená nahoře dvěma stříbrnými růžemi se zlatými semeníky.

Popis vlajky:

List tvoří dva vodorovné pruhy - bílý a modrý. Ve středu bílého pole modrá růže se žlutým semeníkem, ve středu modrého pole dvě bílé růže se žlutým semeníkem tak, že s modrou růží tvoří rovnoramenný trojúhelník. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

znak obce Lazníky

vlajka obce Lazníky

Historie obce 

Obec Lazníky patří k těm obcím, jejichž jméno znělo původně trochu odlišně – Lesinky, a to Velké (dnešní Lazníky) a Malé (dnešní Lazníčky). Jeho název je odvozen od okolí lesnaté krajiny, lazů. Lesinky se později dělily na Horní a Dolní. Osídlení oblasti dokazují archeologické nálezy z mladší doby kamenné nalezené mezi obcemi Lazníky a Veselíčko. Jde o nástroje z pazourku, rohovce, jaspisu a obsidiánu.

Správní členění

Zrušením roboty a poddanství v roce 1848 vrchnost již neměla tak silný vliv, na organizování veřejné správy se podíleli jmenovaní zástupci obce. Od roku 1850 patřili Lazníky pod nově vzniklý školní a soudní okres Lipník nad Bečvou a politický okres Hranice, název se změnil až po II. světové válce na okres Hranice. V únoru 1951 bylo na žádost občanů z Lazník provedeno přeřazení obce Lazníky z okresu Hranice do okresu Přerov. Od 1.ledna 1976 byla provedena integrace obcí Lazníky, Lazníčky a Výkleky, střediskovou obcí byla až do roku 1992 obec Lazníky, kdy se obec Lazničky a Výkleky osamostatnily.

Život v obci

Pravidelné akce organizuje komise školská a kulturní s nadšenci a příznivci z řad občanů, Spolek pro kulturu obce Lazníky, Sbor dobrovolných hasičů a pohostinství sokolovna.

Pravidelné akce: Plesy, dětský karneval, taneční zábavy, noc s Andersenem, posezení se seniory, lampionové průvody, dětský den, pálení čarodějnic, pochod za zdravím, pivní festival, velikonoční a vánoční jarmarky a výstavy, Mikulášské nadílky, besídky aj. (viz Kalendář kulturních a společenských akcí).

Vybavenost obce

Základní škola a Mateřská škola Lazníky, dvojtřídní ZŠ 1. až 5. ročník, jednotřídní MŠ. Obecní dům – sídlo obecního úřadu a knihovny. Sokolovna – sportovně společenské zařízení se sálem, s pohostinstvím, s venkovním posezením, parketem a travnatým hřištěm. Fotbalové hřiště se zázemím (šatny, kiosek). Hasičský dům se zbrojnicí. Kaple sv. Floriána, hřbitov. Pohostinství Sokolovna a pohostinství Samara. Samoobsluha a zemědělské družstvo.

 • Barokní mariánský sloup Panny Marie Svatokopecké z roku 1738, při silnici směr Výkleky
 • Kaple sv. Floriána z roku 1825
 • Kamenný kříž při cestě do Penčic z roku 1850
 • Kamenný kříž před kaplí sv. Floriána z roku 1890
 • Dřevěný kříž u silnice směrem na Buk z roku 1904
 • Pomník T. G. Masaryka (busta) před kaplí sv. Floriána z roku 1922
 • Sokolovna z roku 1926
 • Lidový dům Orel (sídlo obecního úřadu) z roku 1928
 • Dřevěná zvonička v místní části Svrčov, 1772
 • Kamenný kříž u mostku přes Říku ve Svrčově, 1855
 • Kamenný pomník - socha p. Marie Svatohostýnské, 1738

Kamenný kříž při cestě do Penčic z roku 1850

Barokní mariánský sloup Panny Marie Svatokopecké z roku 1738, při silnici směr Výkleky

Významní rodáci

Msgre Ignác Janák, narozený 1862, vysvěcený 1885, zemřel 1932 v Olomouci. Ředitel III. řádu sv. Františka v Olomouci, děkan, sídelní kanovník a prelát, spisovatel a sociální pracovník. Příjmy věnoval na budování katolických domů, opravy kostelů (kaple sv. Floriána a Lidový dům Orel v Lazníkách).

Prof. PhDr. Miroslav Komárek, Dr.Sc., narozený 20. dubna 1924 v Lazníkách, zemřel 15. srpna 2013 v Olomouci. Studia ukončil v roce 1949 na UP v Olomouci. Jeho profesní kariéra je spjata s Univerzitou Palackého, na níž se zabýval jazykovědnou bohemistikou, fonologií, morfologií, slavistikou a obecnou lingvistikou. Je autorem 160 studií a odborných statí. V letech 1987 – 1988 přednášel na univerzitách v Rakousku, ve Švédsku a v Dánsku.

Pomník T.G.Masaryka (busta) před kaplí sv. Floriána z roku 1922

Lidový dům Orel (sídlo obecního úřadu) z roku 1928