Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Řešení životních situací

Řešení životních situací 

Policie informuje:

 Policie

Hasiči informují: 

Potřebuji vyřídit:

Potřebuji vyřídit

Informace

Kontaktní místo 
k vyřízení

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek činí 420,-Kč  - platí fyzická osoba,
  1. která má v obci trvalý pobyt,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně podobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci.Splatnost poplatku do 30. června kalendářního roku dle OZV č. 1/2013 - Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Obecní úřad Lazníky, Lazníky 116

tel: 581 277 962

Místní poplatek ze psa Platí držitel psa: poplatek 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa.
Splatnost do 30. června kalendářního roku dle OZV č. 3/2010 - Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Obecní úřad Lazníky, Lazníky 116

tel: 581 277 962

Vidimace a legalizace - Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/152/158/4251.html#obsah

Obecní úřad Lazníky, Lazníky 116

tel: 581 277 962

Výpisy z CzechPointu

CZECH POINT 

 

Obecní úřad Lazníky, Lazníky 116

tel: 581 277 962

Občanský průkaz
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/osobni-doklady/obcansky-prukaz/ Magistrát města Přerova,odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T. G. Masaryka č. 16, 1. patro
Cestovní doklady
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/osobni-doklady/cestovni-pas/  Magistrát města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T. G. Masaryka č. 16, 1. patro
Řidičský průkaz http://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/osobni-doklady/ridicsky-prukaz/ Magistrátu města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T. G. Masaryka č. 16, 1. patro,
Registrace a odhlášení vozidla http://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/registrace-a-odhlaseni-vozidla/   Magistrátu města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T. G. Masaryka č. 16, 1. patro,
Rodný a oddací list, změna jména a příjmení http://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/rodny-a-oddaci-list-zmena-jmena-a-prijmeni/  Magistrát města Přerova, Horní náměstí 10, Přerov - matrika
Stavební povolení, ohlášení stavby http://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/stavebni-povoleni-ohlaseni-stavby/ Magistrát města Přerova,
odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad,
Bratrská 34, 1. patro 
Lovecký a rybářský lístek http://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/lovecky-a-rybarsky-listek/ Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34