Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Řešení životních situací

Řešení životních situací 

Policie informuje:

 

Hasiči informují: 

webové portály - co dělat když ....

 

Záchranný kruh (zachranny-kruh.cz)

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK (krizport.cz)

HZS Olomouckého kraje - HASIČI RADÍ měsíc po měsíci - Hasičský záchranný sbor České republiky (hzscr.cz)

------------------------------------

Potřebuji vyřídit:

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Poplatek činí 420,-Kč  - platí fyzická osoba

  • která má v obci trvalý pobyt,
  • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně podobu delší 3 měsíců,
  • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci. Splatnost poplatku do 30. června kalendářního roku dle OZV č. 1/2013 - Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Kontaktní místo k vyřízení:

Obecní úřad Lazníky, Lazníky 116 tel: 581 277 962

Místní poplatek ze psa

Platí držitel psa: poplatek 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa. Splatnost do 30. června kalendářního roku dle OZV č. 3/2010 - Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Kontaktní místo k vyřízení:

Obecní úřad Lazníky, Lazníky 116 tel: 581 277 962

Vidimace a legalizace - Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace)

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/152/158/4251.html#obsah

Kontaktní místo k vyřízení:

Obecní úřad Lazníky, Lazníky 116 tel: 581 277 962

Výpisy z Czech Pointu

CZECH POINT

Kontaktní místo  k vyřízení:

Obecní úřad Lazníky, Lazníky 116 tel: 581 277 962

Občanský průkaz

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/osobni-doklady/obcansky-prukaz/

Kontaktní místo k vyřízení:

Magistrát města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T. G. Masaryka č. 16, 1. patro

Cestovní doklady

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/osobni-doklady/cestovni-pas/  

Kontaktní místo k vyřízení:

Magistrát města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T. G. Masaryka č. 16, 1. patro

Řidičský průkaz

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/osobni-doklady/ridicsky-prukaz/

Kontaktní místo k vyřízení:

Magistrát města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T. G. Masaryka č. 16, 1. patro,

Registrace a odhlášení vozidla

Kontaktní místo k vyřízení:

Magistrát města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T. G. Masaryka č. 16, 1. patro,

Rodný a oddací list, změna jména a příjmení

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/rodny-a-oddaci-list-zmena-jmena-a-prijmeni/  

Kontaktní místo k vyřízení:

Magistrát města Přerova, Horní náměstí 10, Přerov - matrika

Stavební povolení, ohlášení stavby

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/stavebni-povoleni-ohlaseni-stavby/

Kontaktní místo k vyřízení:

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, Bratrská 34, 1. patro 

Lovecký a rybářský lístek

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/lovecky-a-rybarsky-listek/

Kontaktní místo k vyřízení:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34